Kiểm nghiệm

VNTEST CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ

ƯU ĐIỂM CỦA VNTEST

  1. Viện Kiểm nghiệm và Kiểm định Chất lượng VNTEST đã được Văn phòng Công nhận chất lượng công nhận năng lực phòng thử nghiệm phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
  2. Quy trình kiểm nghiệm tối ưu, xử lý chuyên nghiệp, đảm bảo chi phí tối ưu cạnh tranh nhất thị trường.
  3. Đội ngũ chuyên viên của VNTEST luôn được đào tạo, cập nhật về chuyên môn kỹ thuật và đánh giá năng lực hàng năm.
  4. Hệ thống thiết bị của VNTEST liên tục được đầu tư nâng cấp; thực hiện nghiêm ngặt chế độ bảo trì, hiệu chuẩn, đảm bảo kết quả chính xác.