Đào tạo ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025:2017 LÀ GÌ?

ISO/IEC là hệ thống các tiêu chuẩn được đưa ra dựa trên sự kết hợp của 2 tổ chức tiêu chuẩn hóa hàng đầu thế giới là Ủy ban Điện kỹ thuật Quốc tế – IEC (International Electrotechnical Commission) và Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế – ISO (International Organization for Standardization).

ISO / IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế cho các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. ISO 17025 được xây dựng với mục đích cung cấp chất lượng và cải tiến các quy trình trong phòng thí nghiệm. Hiện nay phiên bản mới nhất là ISO/IEC 17025:2017.

KHÓA ĐÀO TẠO ISO/IEC 17025:2017

Khoá đào tạo tiêu chuẩn ISO/ IEC 17025 phiên bản mới 2017 đưa ra các yêu cầu bổ sung cho phiên bản 2005 nhằm đảm bảo các PTN cần đáp ứng như dưới đây:

 • Hoạt động độc lập khách quan để đảm bảo nâng cao độ tin cậy, chính xác của kết quả thử nghiệm mà không bị áp lực về các khía cạnh thương mại và tài chính.
 • Xây dựng hệ thống quản lý an ninh thông tin và bảo mật dữ liệu đo lường/ thử nghiệm kể cả thông tin của khách hàng.
 • Duy trì bằng chứng về hoạt động kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng kết quả các quá trình/ hoạt động của PTN bao gồm các trang thiết bị đo lường/ thử nghiệm, trình độ năng lực nhân sự, phần mềm và cơ sở hạ tầng của PTN.
 • Quy định trình tự và các điều kiện cần thiết đối với hoạt động lấy mẫu đo lường/ thử nghiệm.
 • Quy định trình tự và các điều kiện cần thiết đối với hoạt động xử lý khiếu nại của khách hàng.
 • Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro đối với tính khách quan và các quá trình hoạt động đo lường/ thử nghiệm của PTN để đạt được kết quả mục tiêu như hoạch định.

 • Kiểm soát những sự thay đổi theo hoạch định và thực hiện để không ảnh hưởng đến độ tin cậy, chính xác của kết quả đo lường/ thử nghiệm của PTN.
 • Áp dụng các kỹ thuật như thống kê để theo dõi và phân tích kết quả hoạt động các quá trình và xu hướng các quá trình.
 • Các yêu cầu cụ thể khác mà PTN phải đáp ứng và cập nhật bổ sung vào hệ thống văn bản như: Chính sách, mục tiêu, hoạt động so sánh nội phòng, liên phòng, thử nghiệm thành thạo, hoạt động xem xét của lãnh đạo PTN, khắc phục công việc không phù hợp và hoạt động cải tiến.

Khóa đào tạo sẽ diễn giải chi tiết các yêu cầu quản lý kỹ thuật của PTN  như:

 • VNTEST hướng dẫn lựa chọn phương pháp, kiểm tra xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp
 • Xác nhận giá trị của kết quả và năng lực thiết bị của PTN
 • Đánh giá độ không đảm bảo đo dựa trên phương pháp A/ B
 • Đánh giá độ chệch, độ chụm và độ lặp lại của kết quả PTN
 • So sánh liên phòng, nội phòng và thử nghiệm thành thạo
 • Đánh giá sự thành thạo về thao tác thử nghiệm….

Ngoải ra, các yêu cầu quản lý chất lượng của PTN cũng được xem xét bao gồm:

 • Tài liệu hệ thống quản lý bao gồm các quy trình/ SOP, hướng dẫn và phương pháp thử;
 • Kiểm soát tài liệu hệ thống quản lý đảm bảo văn bản hiệu lực mới nhất và các sự sửa đổi được kiểm soát;
 • Kiểm soát hồ sơ bao gồm cả văn bản hồ sơ kỹ thuật của PTN như kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn;
 • Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội;
 • Cải tiến các hoạt động của PTN;
 • Hành động khắc phục sự không phù hợp;
 • Đánh giá nội bộ định kỳ hoạt động PTN;
 • Xem xét của lãnh đạo của PTN bao gồm các kết quả thực hiện và biện pháp cải tiến.

► Liên hệ Hotline: 0965 338 523 để được tư vấn về thủ tục cũng như các dịch vụ kiểm nghiệm khác của VnTest.

hotline-vntest

VIỆN KIỂM NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VNTEST

HOTLINE HỖ TRỢ TƯ VẤN DỊCH VỤ KIỂM NGHIỆM TOÀN QUỐC:

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Số 7 ngách 168/21 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Hotline: 0965.338.523; Điện thoại: 024.66.86.76.38

Email: vphn@vntest.vn

Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng: Tầng 2, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Hotline: 0965 338 523

Email: vpdn@vntest.vn

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh: Tầng 4 số 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0965 338 523 ; Điện thoại: 028 6270 1386

Email: vpsg@vntest.vn