Giới thiệu năng lực

GIỚI THIỆU VNTEST

Viện Kiểm nghiệm và Kiểm định Chất lượng VNTEST là tổ chức khoa học công nghệ được trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam – Tổ chức uy tín với hơn 35 năm hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ của Việt Nam.

VNTEST được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số: A – 2169 cho nhiều hoạt động như: Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoát; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; Thực hiện các dịch vụ về giám định, thẩm định, giám sát và quan trắc môi trường; Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa, quản lý chất lượng, kiểm định…

Viện Kiểm nghiệm và Kiểm định Chất lượng VNTEST cung cấp các dịch vụ:

  • Thử nghiệm, đánh giá chất lượng thực phẩm, nông sản,
  • Thử nghiệm hàng dệt may,
  • Thử nghiệm mỹ phẩm,
  • Thử nghiệm nước sinh hoạt, nước đóng chai,
  • Thử nghiệm môi trường đất – nước, vật tư nông nghiệp,
  • Thử nghiệm đồ chơi trẻ em …;
  • Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trên toàn quốc.

Với phương châm “Vì khách hàng – Làm đúng ngay từ đầu – Chuyên nghiệp trong từng lĩnh vực”, Ban lãnh đạo VNTEST cùng toàn thể nhân viên đã và đang nỗ lực cải tiến, đào tạo, nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng hướng tới mục tiêu cung cấp kết quả thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn chính xác, tạo sự tin cậy cho khách hàng.

Viện Kiểm nghiệm và Kiểm định Chất lượng VNTEST đã được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ khoa học công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với các lĩnh vực kiểm nghiệm Hóa học và Sinh học; Văn phòng Công nhận chất lượng công nhận năng lực phòng kiểm nghiệm phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Hàng năm, đội ngũ kiểm nghiệm viên của VNTEST luôn được đào tạo, cập nhật về chuyên môn kỹ thuật và đánh giá năng lực. Hệ thống thiết bị của VNTEST liên tục được đầu tư nâng cấp, thực hiện nghiêm ngặt chế độ bảo trì, hiệu chuẩn. Hệ thống mã hóa mẫu thử nghiệm đảm bảo tính khách quan, bảo mật, cùng với sự kiểm soát chặt chẽ, chú trọng từ khâu nhận mẫu tới khâu xuất phiếu kết quả nhằm đảm bảo yêu cầu về chất lượng phân tích và thời gian thử nghiệm